Oxford Research har fått i uppdrag av Luleå tekniska universitet att stödja ett utvecklingsprojekt som syftar till att etablera ett unikt innovationssystem för 5G-teknik.

Projektet som heter Wireless Innovation Arena delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och avser stärka och utveckla små och medelstora företag i Sveriges två nordligaste län – Västerbotten och Norrbotten. Tillsammans med akademi, institut, storföretag, offentlig sektor och slutanvändare, ska projektet utveckla kompetens och konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom trådlös kommunikation, specifikt 5G.

Oxford Research har i uppdrag att genomföra en löpande lärande utvärdering av projektet i perioden 2019-2021. Uppdraget består bland annat i datainsamling genom intervjuer och dokumentstudier samt återförande av lärande till projektet avseende dess utveckling och resultat. Lärandet kommuniceras både genom löpande dialog med projektledningen och i återkommande skriftliga rapporter till projektet och andra intressenter.

5G-tekniken som snart rullas ut i stor skala världen över väntas skapa nya möjligheter för hur både privatpersoner och industrin använder mobilnätet. För privata användare kommer 5G-tekniken innebära snabbare hastigheter, bättre tillgänglighet och förbättrad säkerhet och information genom Internet of Things (IoT). För industrin väntas 5G-tekniken spela en viktig roll i digitaliseringen av produktionsprocesser och i fjärrstyrningen av fordon och robotar.

På Oxford Research samarbetar vi med LTU i flera lärande utvärderingar av högteknologiska projekt. Vi sitter bland annat med i en regional satsning på rymdindustrin och i ett projekt som syftar till att öka innovationskapaciteten inom datacenter och molntjänster.