Inför stora förändringar eller nya lagförslag kan det finnas behov av att göra en systematisk analys av konsekvenserna. Vi har gedigen erfarenhet av att genomföra konsekvensanalyser av olika slag.

Vi är vana vid att göra konsekvensanalyser åt offentliga utredningar för att bland annat beräkna kostnader av olika förslag, göra samhällsekonomiska analyser samt analyser av konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Vi har också erfarenhet av att analysera konsekvenser för den personliga integriteten, med utgångspunkt i EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.

KONTAKT