Skolverket har valt att teckna ett fyraårigt ramavtal med Oxford Research. Avtalet gäller analys- och utvärderingstjänster till stöd för myndighetens prioriteringar och kontinuerliga skolutvecklingsarbete.

Skolverket är en nationell myndighet som ansvarar för att styra och stödja den svenska för-, grund-, och gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt särskolan. Myndigheten ska verka för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverkets analysavdelning har i uppdrag att säkerställa samlade analyser som stöd för myndighetens prioriteringar och systematiska utvecklingsarbete. Avdelningen genomför oberoende utvärderingar av skolsystemets utformning och resultat, och anskaffar vid behov tjänster från externa utförare.

För en säker och kvalitativ anskaffning av externa analys- och utvärderingstjänster har Skolverket valt att teckna ett fyraårigt ramavtal med Oxford Research och ett fåtal andra aktörer som verkar inom analys och utvärdering.

Oxford Research har under lång tid arbetat med uppdrag på utbildningsområdet inom ramen för vårt fokus på välfärdsfrågor. Vi har nyligen genomfört en översyn av det svenska systemet för gymnasielärlingar för EU-myndigheten Cedefop, som presenterades vid Skolverkets nationella programgruppsmöte i december 2018. Vi har även genomfört en utvärdering av nordiskt utbildningssamarbete för Stiftelsen Utbildning Nordkalotten och utvärderar för närvarande ett nordiskt forskningsprogram inom utbildningsforskning på uppdrag av NordForsk.

Genom ramavtalet med Skolverket bygger vi vidare på tidigare erfarenhet och kompetens i utbildningsfrågor samtidigt som vi ges möjlighet att bidra till bättre utbildningar på flera nivåer av det svenska skolsystemet.

För frågor om ramavtalet, vänligen kontakta VD Ylva Grauers Berggren, ylva.grauers@oxfordresearch.se.