Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera Visit Arctic Europe som arbetar för att stärka det gränsöverskridande samarbetet inom besöksnäringen i norra Sverige, Finland och Norge.

Visit Arctic Europe finansieras av det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Nord som Oxford Research utvärderar.

I utvärderingen ingår att bedöma om Visit Arctic Europe varit relevant för deltagande företag, om insatserna genomförts på ett effektivt sätt, vilka resultat som uppnåtts och i vilken utsträckning resultaten bidragit till de regionala ekonomierna i norra Sverige, Finland och Norge.

Utvärderingen ska även uttala sig om hur väl företagsstödet från Visit Arctic Europe kompletterat andra offentliga stöd till besöksnäringen under covid-19 pandemin.

Uppdraget genomförs i samarbete med det finska undersökningsföretaget Innolink.

Pandemin slog hårt mot besöksnäringen

Besöksnäringen var en av de branscher som drabbades hårdast av covid-19-pandemin – särskilt i regioner med många utländska besökare. I en rapport från 2020 konstaterade Tillväxtverket att ”chocken i turismnäringen har sannolikt upplevts särskilt stor då krisen kom plötsligt efter många år av oavbruten global tillväxt och i en sektor med generellt svag ekonomisk uthållighet”.

Att besöksnäringen drabbades hårt av pandemin har även märkts i genomförandet av Visit Arctic Europe. En viktig del i utvärderingen är därför att fånga hur väl projektet lyckades ställa om för att möta nya behov i regionala besöksnäringsföretag och för utländska researrangörer.

Vårt erbjudande inom besöksnäringsfrågor

Oxford Research har lång erfarenhet av att genomföra analyser och utvärderingar inom besöksnäringsfrågor. 2018 genomförde vi en kartläggning av ikoner inom besöksnäringen i Skåne, på uppdrag av Region Skåne. För Region Skåne har vi även utvärderat initiativet Collaborative Tourism som syftade till att samla aktörer inom besöksnäringen i länet.

Besöksnäringen ingår återkommande i de uppdrag vi genomför inom EU:s sammanhållningspolitik, däribland Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg, som Visit Arctic Europe är en del av.

Kontakta senioranalytiker Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se eller +46 (0) 727 32 89 14 om du vill veta mer om utvärderingen eller vårt erbjudande inom besöksnäringsfrågor.