För att stödja organisationer i ett utvecklingsarbete kan vi leda och facilitera processer.

Det kan handla om avgränsade insatser, som att hålla i workshops, eller om att stötta mer långsiktiga utvecklingsprocesser. Hur vi lägger upp arbetet beror på era behov och var organisationen befinner sig.

Vi har särskild expertis inom strategier för jämställdhetsintegrering.