Den 8-9 februari går Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens, av stapeln. Malin Hellström på Oxford Research kommer moderera ett pass om jämställdhetspolitiken på EU-nivå.

- Det ska bli kul att bena ut vilka jämställdhetspolitiska beslut som hanteras just nu i EU-systemet, säger Malin Hellström.

I vilken utsträckning styrs den nationella jämställdhetspolitiken av beslut tagna i Bryssel? Hur ser beslutsgången i EU ut? Hur kan Sverige och svenska EU-parlamentariker påverka de beslut som tas? Det är några av de frågor som Malin Hellström och paneldeltagarna kommer söka svar på i passet som sänds live för betalande deltagare klockan 14.20-15.20 den 8 februari.

Deltar i panelen gör Heléne Fritzon (S), EU-parlamentariker, Abir Al-Sahlani (C), EU-parlamentariker och Karolina Schlyter, socialråd, Sveriges ständiga representation till EU.

Passet vänder sig till personer som arbetar med jämställdhetsfrågor i offentlig sektor och som påverkas av eller själva påverkar de beslut som tas på EU-nivå. Syftet med passet är att deltagarna ska få ökade kunskaper om hur jämställdhetspolitik på europeisk nivå både skapas och genomförs samt hur de beslut som fattas på EU-nivå samspelar med de beslut som fattas i Sverige.

– Jag tror att EU inte upplevs vara en så viktig aktör för jämställdheten i Sverige, eftersom EU:s politik och byråkrati över lag kan framstå som krånglig och indirekt. Men för deltagarna på Forum Jämställdhet är nog bilden en annan, i och med att de förmodligen ofta hanterar EU-bidrag och EU-lagstiftning i sitt dagliga arbete, säger Malin Hellström.  

Vad är Forum Jämställdhet?

Forum Jämställdhet är en årlig konferens om jämställdhetsintegrering, vilket är den strategi som FN, EU, Sverige och många andra länder valt för att nå jämställdhet. I Sverige är regeringen och merparten av alla myndigheter skyldiga att arbeta med jämställdhetsintegrering. Många kommuner och regioner har också förbundit sig att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Konferensen riktar sig till förtroendevalda, chefer och experter i offentliga verksamheter, näringsliv och fackliga organisationer.

Temat för årets konferens är Agenda 2030 och jämställdhet som en del av arbetet med hållbar utveckling. Jämställdhet är ett eget mål i Agenda 2030 men ska även genomsyra arbetet med andra mål.

Klicka här för läsa mer om konferensen och för att ta del av programmet. Det kommer gå att följa konferensen i sociala medier via #forumjämställdhet.

Vad kan Oxford Research erbjuda inom jämställdhet?

Oxford Research får återkommande förfrågningar från europeiska och svenska aktörer som vill öka sina kunskaper om hur de kan arbeta med jämställdhet. Till exempel genomförde vi under hösten 2018 en studie för Europeiska jämställdhetsinstitutet om riskbedömningar av våld i nära relationer.

Under 2018 genomförde vi även en studie om bristande jämställdhet i Finlands riksdag som fick stor medial uppmärksamhet.

Under våren 2019 studerade vi utrikes födda kvinnors vägar till egenföretagande på uppdrag av Tillväxtverket.

I ett nyligen avslutat uppdrag för finska Arbets- och näringsministeriet undersökte vi vilka kopplingar som finns mellan jämställdhetspolitik och klimatpolitik genom att analysera Finlands nya klimat- och energistrategi ur ett genusperspektiv.

Kontakta Malin Hellström på malin.hellstrom@oxfordresearch.se eller +46 (0) 731 80 25 40 om du har några frågor om vårt deltagande på Forum Jämställdhet eller vårt erbjudande inom jämställdhet.