Publikationer

Utvärdering av Nationalmuseum Jamtli

Under tre år har Nationalmuseum i Stockholm och det regionala museet Jamtli i Östersund samarbetat för att nå ut till en större publik, bland annat genom att kombinera Nationalmuseums stora konstsamling med Jamtlis pedagogiska verksamhet. Oxford Researchs löpande utvärdering visar att projektet nått en god måluppfyllelse och att förutsättningarna förbättrats för att åstadkomma regionalekonomiska effekter på lång sikt.
Language -
Year -
Customer -

Pappors användning av föräldraledighet

På uppdrag av EU-kommissionen har Eurofound publicerat en översiktsrapport om pappors användning av föräldraledighet i EU-länderna och i Norge. Oxford Research har bidragit till rapporten med nationell statistik från Sverige, Finland och Danmark.
Language -
Year -
Customer -

Jämställdhetsprincipen i EU:s sammanhållningspolitik

I en ny rapport till Europaparlamentet framhålls att Sverige varit framgångsrikt i att integrera jämställshetsprincipen i ett urval av de nationella operativa programmet inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Samtidigt kvarstår flera utmaningar kopplade till uppföljning, mätning och utvärdering av principen.
Language -
Year -
Customer -

Projektledarträffar inom Innovationsynk

Oxford Research har under hösten 2018 hållit i fyra projektledarträffar på Tillväxtverket inom ramen för mötesplatsen Innovationsynk. Den här rapporten sammanfattar de utmaningar och framgångsfaktorer som lyftes i diskussionerna mellan de 76 projektledare som deltog i träffarna.
Language Swedish
Year 2019
Customer Tillväxtverket

Kommunernas arbete med Tillgänglighetsdatabasen

Oxford Research AB har på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) genomfört en studie om kommunernas arbete med Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD erbjuder dels information om den fysiska tillgängligheten i vardagen, och är dels ett verktyg för att inventera den fysiska miljön.
Language Swedish
Year 2018
Customer Västra Götalandsregionen

Lärande utvärdering av Gröna fonden – halvtidsutvärdering 2018

Denna rapport utgör halvtidsutvärderingen av den gröna investeringsfonden (Gröna fonden) som genomförs inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet.
Language Swedish
Year 2018
Customer Tillväxtverket

Löpande utvärdering av Grow International Southern Sweden

Oxford Research har genomfört en löpande utvärdering av ERUF-projektet Grow International Southern Sweden under åren 2015-2018. Projektet syftade till att ta fram en modell för att försöka öka exporten och internationaliseringsgraden hos skånska företag.
Language Swedish
Year 2018
Customer Invest in Skåne

Uppföljningsmodell för smart specialisering

Smart specialisering är ett av de viktigaste verktygen på regional nivå i EU:s tillväxtarbete. Tillsammans med Nordregio har Oxford Research utvecklat en uppföljningsmodell för smart specialisering på uppdrag av Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg.
Language Swedish
Year 2018
Customer Region Dalarna, Region Värmland, Region Gävleborg

Annual review of working life 2017

Hur ser EU-ländernas ekonomiska återhämtning, sysselsättnings- och arbetslöshetsgrad ut ett decennium efter finanskrisens utbrott? Eurofounds rapport ”Annual review of working life 2017” sammanfattar de viktigaste utvecklingarna inom arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmarknadsdialog i EU-länderna och Norge år 2017. Oxford Research har bidragit med nationella rapporter för Sverige, Finland och Danmark.
Language English
Year 2018
Customer Eurofound

Översyn av den svenska gymnasiala lärlingsutbildningen

Oxford Research har utfört en översyn av den svenska gymnasiala lärlingsutbildningen, på uppdrag av Cedefop. Översynen ingår i en serie av så kallade ”Flash Thematic Country Reviews”.
Language English
Year 2018
Customer Cedefop
SE FLER