Publikationer

Tematisk landsgranskning av lärlingsutbildning

I perioden juni 2017 till april 2018 genomförde Oxford Research en tematisk landsgranskning av den svenska gymnasiala lärlingsutbildningen. Granskningens slutrapport har nu översatts till svenska av Skolverket och finns tillgänglig för nedladdning.
Language Swedish
Year 2019
Customer Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

Kartläggning av riskkapital i Västmanland och Örebro

Oxford Research har kartlagt riskkapitalstrukturna i Örebro och Västmanlands län. Analysen visar bland annat att tillgången till externt kapital är långt ifrån det största tillväxthindret för företagen i länen.
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Västmanland, Region Örebro län

Löpande utvärdering av Smart4U

I december 2015 beviljades projektet Smart4U finansiering för att genomföra insatser för styrkeområdessamverkan och smart specialisering i Västmanland. Oxford Researchs löpande utvärdering av projektet pågick mellan 2016-2019.
Language Swedish
Year 2019
Customer Västerås Science Park

Löpande utvärdering av Basun

Under tre år har Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen samarbetat för att få arbetslösa i åldrarna 15 till 24 år i sysselsättning genom projektet Basun. Oxford Research och Payoffs löpande utvärdering visar att projektet använt sina projektmedel ändamålsenligt och uppnått goda resultat.
Language Swedish
Year 2019
Customer Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen

Så fungerar det regionala lärandet

Under våren 2019 genomförde Oxford Research en omvärldsanalys åt Region Örebro län avseende svenska regioners arbete med analys och uppföljning av regionala utvecklingsstrategier (RUS).
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Örebro län

Utvärdering av Nationalmuseum Jamtli

Under tre år har Nationalmuseum i Stockholm och det regionala museet Jamtli i Östersund samarbetat för att nå ut till en större publik, bland annat genom att kombinera Nationalmuseums stora konstsamling med Jamtlis pedagogiska verksamhet. Oxford Researchs löpande utvärdering visar att projektet nått en god måluppfyllelse och att förutsättningarna förbättrats för att åstadkomma regionalekonomiska effekter på lång sikt.
Language Swedish
Year 2019
Customer Nationalmuseum Jamtli

Pappors användning av föräldraledighet

På uppdrag av EU-kommissionen har Eurofound publicerat en översiktsrapport om pappors användning av föräldraledighet i EU-länderna och i Norge. Oxford Research har bidragit till rapporten med nationell statistik från Sverige, Finland och Danmark.
Language English
Year 2019
Customer Eurofound

Jämställdhetsprincipen i EU:s sammanhållningspolitik

I en ny rapport till Europaparlamentet framhålls att Sverige varit framgångsrikt i att integrera jämställshetsprincipen i ett urval av de nationella operativa programmet inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Samtidigt kvarstår flera utmaningar kopplade till uppföljning, mätning och utvärdering av principen.
Language English
Year 2019
Customer European Parliament

Projektledarträffar inom Innovationsynk

Oxford Research har under hösten 2018 hållit i fyra projektledarträffar på Tillväxtverket inom ramen för mötesplatsen Innovationsynk. Den här rapporten sammanfattar de utmaningar och framgångsfaktorer som lyftes i diskussionerna mellan de 76 projektledare som deltog i träffarna.
Language Swedish
Year 2019
Customer Tillväxtverket

Kommunernas arbete med Tillgänglighetsdatabasen

Oxford Research AB har på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) genomfört en studie om kommunernas arbete med Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD erbjuder dels information om den fysiska tillgängligheten i vardagen, och är dels ett verktyg för att inventera den fysiska miljön.
Language Swedish
Year 2018
Customer Västra Götalandsregionen
SE FLER