Publikationer

Löpande utvärdering av Grow International Southern Sweden

Oxford Research har genomfört en löpande utvärdering av ERUF-projektet Grow International Southern Sweden under åren 2015-2018. Projektet syftade till att ta fram en modell för att försöka öka exporten och internationaliseringsgraden hos skånska företag.

Uppföljningsmodell för smart specialisering

Smart specialisering är ett av de viktigaste verktygen på regional nivå i EU:s tillväxtarbete. Tillsammans med Nordregio har Oxford Research utvecklat en uppföljningsmodell för smart specialisering på uppdrag av Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg.

Annual review of working life 2017

Hur ser EU-ländernas ekonomiska återhämtning, sysselsättnings- och arbetslöshetsgrad ut ett decennium efter finanskrisens utbrott? Eurofounds rapport ”Annual review of working life 2017” sammanfattar de viktigaste utvecklingarna inom arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmarknadsdialog i EU-länderna och Norge år 2017. Oxford Research har bidragit med nationella rapporter för Sverige, Finland och Danmark.

Översyn av den svenska gymnasiala lärlingsutbildningen

Oxford Research har utfört en översyn av den svenska gymnasiala lärlingsutbildningen, på uppdrag av Cedefop. Översynen ingår i en serie av så kallade ”Flash Thematic Country Reviews”.

SE FLER