Publikationer

Fördelning av projektmedel ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv

I maj 2017 fick Oxford Research i uppdrag att i samarbete med Add Gender genomföra en genomlysning av fördelningen av regionala projektmedel ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv.

Nyanlända kvinnors etablering

På uppdrag av Nordiska Ministerrådet har Oxford Research genomfört en komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna.

Slututvärdering av Glasrikeuppdraget

Under hösten och vintern 2017-2018 har Oxford Research genomfört två parallella slututvärderingar av regeringsuppdraget Glasrikeuppdraget i Småland – en på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronoberg och en på uppdrag av Tillväxtverket.

Slututvärdering av Glasrikeuppdraget

Under hösten och vintern 2017-2018 har Oxford Research genomfört två parallella slututvärderingar av regeringsuppdraget Glasrikeuppdraget i Småland - en på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronoberg och en på uppdrag av Tillväxtverket.

SE FLER