Publikationer

Utvärdering Småland China Support

Rapport från Oxford Research till Regionförbundet i Kalmar län

Analysramverk för horisontella principer

Analysramverk för horisontella principer framtaget av Oxford Researchs analytiker Hjalmar Eriksson inför SVUF:s utvärderingskonferens ("Att utvärdera i en komplex värld") den 19-20 oktober 2017.

HBT-asylsökande

SE FLER