Publikationer

Agenda 2030 i Region Jämtland Härjedalen

Under perioden juli till september 2019 stöttade Oxford Research Region Jämtland Härjedalen i att implementera hållbarhetsaspekter och Agenda 2030 i det regionala strategiarbetet. Uppdraget utmynnade i en rapport som bland annat presenterar en nationell och internationell kartläggning av metoder för att arbeta med Agenda 2030 samt en analys av hur hållbarhetsaspekterna och Agenda 2030 integrerats i Region Jämtland Härjedalens utvecklingsstrategi.
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Jämtland Härjedalen

Utredning av kapitalförsörjningsstrukturen i Norrbotten

Oxford Research hade under perioden april till augusti 2019 i uppdrag att utreda kapitalförsörjningsstrukturen i Norrbottens län. Utredningen genomfördes som ett led i Region Norrbottens arbete med att samordna och leda den regionala näringslivsutvecklingen.
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Norrbotten

Utvärdering av tre livsmedelssatsningar

Under våren och sommaren 2019 har Oxford Research utvärderat tre livsmedelssatsningar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Syftet var att undersöka medverkande företags utveckling och kundnöjdhet.
Language Swedish
Year 2019
Customer Västra Götalandsregionen

Lärande utvärdering av YFI

Oxford Research har i perioden september 2016 till april 2019 genomfört en lärande utvärdering av projektet YFI - Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare. I den här artikeln sammanfattar vi utvärderingens slutsatser och rekommendationer.
Language Swedish
Year 2019
Customer Stockholms stad

Utvärdering av Validering Väst

I perioden november 2018 till mars 2019 har Oxford Research utvärderat den regionala kompetensplattformen Validering Väst på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Utvärderingen visar att Validering Väst lever upp till sitt uppdrag att bidra till mer och bättre validering – både regionalt och nationellt.
Language Swedish
Year 2019
Customer Västra Götalandsregionen

Tematisk landsgranskning av lärlingsutbildning

I perioden juni 2017 till april 2018 genomförde Oxford Research en tematisk landsgranskning av den svenska gymnasiala lärlingsutbildningen. Granskningens slutrapport har nu översatts till svenska av Skolverket och finns tillgänglig för nedladdning.
Language Swedish
Year 2019
Customer Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

Kartläggning av riskkapital i Västmanland och Örebro

Oxford Research har kartlagt riskkapitalstrukturna i Örebro och Västmanlands län. Analysen visar bland annat att tillgången till externt kapital är långt ifrån det största tillväxthindret för företagen i länen.
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Västmanland, Region Örebro län

Löpande utvärdering av Smart4U

I december 2015 beviljades projektet Smart4U finansiering för att genomföra insatser för styrkeområdessamverkan och smart specialisering i Västmanland. Oxford Researchs löpande utvärdering av projektet pågick mellan 2016-2019.
Language Swedish
Year 2019
Customer Västerås Science Park

Löpande utvärdering av Basun

Under tre år har Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen samarbetat för att få arbetslösa i åldrarna 15 till 24 år i sysselsättning genom projektet Basun. Oxford Research och Payoffs löpande utvärdering visar att projektet använt sina projektmedel ändamålsenligt och uppnått goda resultat.
Language Swedish
Year 2019
Customer Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen

Så fungerar det regionala lärandet

Under våren 2019 genomförde Oxford Research en omvärldsanalys åt Region Örebro län avseende svenska regioners arbete med analys och uppföljning av regionala utvecklingsstrategier (RUS).
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Örebro län
SE FLER