Publikationer

Lärdomar från Innovationsynk 2019

Oxford Research hade under 2019 i uppdrag av Tillväxtverket att arrangera fyra projektledarträffar och en konferens inom ramen för mötesplatsen Innovationsynk. Nu finns en rapport tillgänglig som sammanfattar diskussioner och lärdomar från EU-finansierade utvecklingsprojekt inom tematiskt område 1.
Language Swedish
Year 2020
Customer Tillväxtverket

Strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige 2014-2020

I juli 2019 upphandlades Oxford Research att utvärdera genomförandet och utfallet av strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige. Uppdraget är nu slutfört och slutrapporten finns  tillgänglig för nedladdning till höger på den här sidan.
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Örebro län

Representativitet i den sociala dialogen för säkerhetsbranschen

Oxford Research bidrog under hösten 2019 till en studie av den europeiska sociala dialogen för säkerhetsbranschen. Studien genomfördes på uppdrag av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och fungerar som ett underlag när Europeiska kommissionen identifierar relevanta arbetsmarknadsparter att konsultera.
Language English
Year 2019
Customer Eurofound

Löpande utvärdering av Gröna fonden

Oxford Research har under perioden 2017 till 2019 haft i uppdrag av Tillväxtverket att löpande utvärdera den gröna investeringsfonden Almi Invest GreenTech (”Gröna fonden”). Här kan du läsa om utvärderingens genomförande och resultat samt ta del av utvärderingens slutrapport.
Language Swedish
Year 2019
Customer Tillväxtverket

Agenda 2030 i Region Jämtland Härjedalen

Under perioden juli till september 2019 stöttade Oxford Research Region Jämtland Härjedalen i att implementera hållbarhetsaspekter och Agenda 2030 i det regionala strategiarbetet. Uppdraget utmynnade i en rapport som bland annat presenterar en nationell och internationell kartläggning av metoder för att arbeta med Agenda 2030 samt en analys av hur hållbarhetsaspekterna och Agenda 2030 integrerats i Region Jämtland Härjedalens utvecklingsstrategi.
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Jämtland Härjedalen

Utredning av kapitalförsörjningsstrukturen i Norrbotten

Oxford Research hade under perioden april till augusti 2019 i uppdrag att utreda kapitalförsörjningsstrukturen i Norrbottens län. Utredningen genomfördes som ett led i Region Norrbottens arbete med att samordna och leda den regionala näringslivsutvecklingen.
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Norrbotten

Utvärdering av tre livsmedelssatsningar

Under våren och sommaren 2019 har Oxford Research utvärderat tre livsmedelssatsningar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Syftet var att undersöka medverkande företags utveckling och kundnöjdhet.
Language Swedish
Year 2019
Customer Västra Götalandsregionen

Lärande utvärdering av YFI

Oxford Research har i perioden september 2016 till april 2019 genomfört en lärande utvärdering av projektet YFI - Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare. I den här artikeln sammanfattar vi utvärderingens slutsatser och rekommendationer.
Language Swedish
Year 2019
Customer Stockholms stad

Utvärdering av Validering Väst

I perioden november 2018 till mars 2019 har Oxford Research utvärderat den regionala kompetensplattformen Validering Väst på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Utvärderingen visar att Validering Väst lever upp till sitt uppdrag att bidra till mer och bättre validering – både regionalt och nationellt.
Language Swedish
Year 2019
Customer Västra Götalandsregionen

Tematisk landsgranskning av lärlingsutbildning

I perioden juni 2017 till april 2018 genomförde Oxford Research en tematisk landsgranskning av den svenska gymnasiala lärlingsutbildningen. Granskningens slutrapport har nu översatts till svenska av Skolverket och finns tillgänglig för nedladdning.
Language Swedish
Year 2019
Customer Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning
SE FLER