Publikationer

Projektledarträffar inom Innovationsynk

Oxford Research har under hösten 2018 hållit i fyra projektledarträffar på Tillväxtverket inom ramen för mötesplatsen Innovationsynk. Den här rapporten sammanfattar de utmaningar och framgångsfaktorer som lyftes i diskussionerna mellan de 76 projektledare som deltog i träffarna.
Language Swedish
Year 2019
Customer Tillväxtverket

Kommunernas arbete med Tillgänglighetsdatabasen

Oxford Research AB har på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) genomfört en studie om kommunernas arbete med Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD erbjuder dels information om den fysiska tillgängligheten i vardagen, och är dels ett verktyg för att inventera den fysiska miljön.
Language Swedish
Year 2018
Customer Västra Götalandsregionen

Lärande utvärdering av Gröna fonden – halvtidsutvärdering 2018

Denna rapport utgör halvtidsutvärderingen av den gröna investeringsfonden (Gröna fonden) som genomförs inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet.
Language Swedish
Year 2018
Customer Tillväxtverket

Löpande utvärdering av Grow International Southern Sweden

Oxford Research har genomfört en löpande utvärdering av ERUF-projektet Grow International Southern Sweden under åren 2015-2018. Projektet syftade till att ta fram en modell för att försöka öka exporten och internationaliseringsgraden hos skånska företag.
Language Swedish
Year 2018
Customer Invest in Skåne

Uppföljningsmodell för smart specialisering

Smart specialisering är ett av de viktigaste verktygen på regional nivå i EU:s tillväxtarbete. Tillsammans med Nordregio har Oxford Research utvecklat en uppföljningsmodell för smart specialisering på uppdrag av Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg.
Language Swedish
Year 2018
Customer Region Dalarna, Region Värmland, Region Gävleborg

Annual review of working life 2017

Hur ser EU-ländernas ekonomiska återhämtning, sysselsättnings- och arbetslöshetsgrad ut ett decennium efter finanskrisens utbrott? Eurofounds rapport ”Annual review of working life 2017” sammanfattar de viktigaste utvecklingarna inom arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmarknadsdialog i EU-länderna och Norge år 2017. Oxford Research har bidragit med nationella rapporter för Sverige, Finland och Danmark.
Language English
Year 2018
Customer Eurofound

Översyn av den svenska gymnasiala lärlingsutbildningen

Oxford Research har utfört en översyn av den svenska gymnasiala lärlingsutbildningen, på uppdrag av Cedefop. Översynen ingår i en serie av så kallade ”Flash Thematic Country Reviews”.
Language English
Year 2018
Customer Cedefop

Additiv tillverkning i Mellansverige

Oxford Research har genomfört ett uppdrag för regionerna i Mellansverige samt Länsstyrelsen i Stockholms län, som gick ut på att kartlägga befintliga förmågor inom additiv tillverkning (3D-printing). Studien ska ligga till grund för en gemensam satsning på additiv tillverkning i Mellansverige.
Language Swedish
Year 2018
Customer Regionerna i Mellansverige, Länsstyrelsen i Stockholms län

Utbrändhet på arbetsplatsen

Oxford Research har bidragit till en omfattande studie om utmattning i arbetslivet, framtagen av  Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound. Studien konstaterar bland annat att det inom EU inte finns något gemensamt förhållningssätt till frågan utmattning och utbrändhet.
Language English
Year 2018
Customer Eurofound

Fördelning av projektmedel ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv

I maj 2017 fick Oxford Research i uppdrag att i samarbete med Add Gender genomföra en genomlysning av fördelningen av regionala projektmedel ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv.
Language Swedish
Year 2018
Customer Region Värmland
SE FLER