Publikationer

Utvärdering av sanktionsavgifter för arbetsmiljöbrott

Oxford Research har på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, utvärderat systemet med sanktionsavgifter för arbetsmiljöbrott. Syftet med utvärderingen är att utvärdera implementeringen av lagstiftningen och om den har nått avsedd effekt.
Språk Swedish
År 2024
Kund Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Studie om livslångt lärande i Norden

Oxford Research har med stöd av Nordiska ministerrådet genomfört en studie av livslångt lärande. Syftet med studien är att kartlägga hur länder i Norden arbetar med livslångt lärande i dag, men också vilka kompetensbehov som följer av omställningen till ett hållbart samhälle.
Språk Swedish
År 2024
Kund Nordiska ministerrådet

Utvärdering av det svenska landsbygdsnätverket

Oxford Research har utvärderat det svenska landsbygdsnätverkets verksamhet under perioden 2014-2022. Utvärderingen visar att landsbygdsnätverket är en viktig samarbetsplattform för aktörer i svenska landsbygder.
Språk Swedish
År 2023
Kund Jordbruksverket

Lärande utvärdering av Swedish Scaleups 2021–2023

Oxford Research har under december 2021 till oktober 2023 utvärderat det React-EU-finansierade projektet Swedish Scaleups på uppdrag av Linköping Science Park. Utvärderingen visar att Swedish Scaleups är relevant och har haft mätbara effekter på flera av de deltagande företagen.
Språk Swedish
År 2023
Kund Linköping Science Park

Metautvärdering av Rymd för innovation och tillväxt 2015–2023

Oxford Research har under åtta år utvärderat den EU-finansierade satsningen Rymd för innovation och tillväxt (RIT) i norra Sverige. RIT har syftat till att stärka norra Sverige som en ledande rymdregion i både Sverige och EU.
Språk Swedish
År 2023
Kund Luleå tekniska universitet

Studie om gränsöverskridande yrkespraktik i Norden

Oxford Research har på uppdrag av Föreningarna Nordens Förbund genomfört en studie om möjligheterna till gränsöverskridande yrkespraktik i Skandinavien.
Språk Swedish
År 2023
Kund Föreningarna Nordens Förbund

Utvärdering av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtverket utvärderat det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020.
Språk English
År 2023
Kund Tillväxtverket

Studie om inhemsk turism i Norden och effekter av pandemin

Oxford Research har tillsammans med Innolink och Icelandic Tourism Research Centre tagit fram en rapport om den inhemska turismens betydelse för besöksnäringen i Norden under covid-19-pandemin.
Språk English
År 2023
Kund Arbets- och näringsministeriet i Finland

Effektutvärdering av EU:s regionalfond 2014–2020

Oxford Research har tillsammans med Jonas Månsson, forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, utvärderat regionalfondens långsiktiga effekter på deltagande små och medelstora företag.
Språk Swedish
År 2022
Kund Tillväxtanalys

Utvärdering av Act Svenska Kyrkans projekt Changemaker

Oxford Research hade under våren 2022 i uppdrag av Act Svenska kyrkan att utvärdera det Sida-finansierade projektet Changemaker.
Språk Swedish
År 2022
Kund Act Svenska Kyrkan
SE FLER