Medarbetare

Cecilie Kirsch Kromann

Praktikant

+45 29 42 01 35

ckk@oxfordresearch.dk

Cecilie er praktikant hos Oxford Research og er i gang med sin kandidat i sociologi ved Københavns Universitet. Hun er specialiseret i krydsningen mellem kultur og politisk sociologi og har en særlig interesse indenfor områderne; køn, social ulighed, magtstrukturer, flygtninge, integration og migration. Dette skaber en naturlig forståelse for samfundets politiske processer og strukturer og en kulturanalytisk viden om menneskers hverdagsliv.

Cecilie har gennem sin uddannelse i sociologi og tidligere studiejobs tillært sig stærke metodiske kompetencer indenfor både kvalitative - og kvantitative metoder. Her har hun specielt dygtiggjort sig i programmerne SurveyXact og SPSS og har stor erfaring med interviews, observationer og dokumentanalyse. Hun har tidligere assisteret på flere større forskningsprojekter om køn og mobilitet, effekten af børn og unges negative forventninger til hinanden og unges risikoadfærd. Derudover er Cecilie frivillig på Asylcenter Sandholm gennem et projekt for Red Barnet Ungdom.