Medarbetare

Ylva Grauers Berggren

Toimitusjohtaja

+46 (0) 702 96 54 49

ylva.grauers@oxfordresearch.fi
Ylva Grauers Berggren on Oxford Researchin toimitusjohtaja Ruotsissa ja Suomessa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä ja konsultoinnista. Ylva hallinnoi kansallisia ja EU-tason tutkimuksia ja arvionteja ja vastaa projektien johtamisesta, laadunvarmistuksesta, asiakassuhteista ja riskienhallinnasta. Ylvalla on myös vankkaa osaamista arvioinnin teoriasta ja erilaisista arviointimenetelmistä niin teoreettisista kuin käytännöllisistäkin lähtökohdista. Hän hallitsee niin kvalitatiiviset kuin kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ja projektinhallinnan sunnittelusta toteutukseen ja suositusten tekemiseen asti. Ylvalla on hallintotieteiden maisterin tutkinto Tukholman yliopistosta. Ruotsin lisäksi hän puhuu englantia ja espanjaa.