Medarbetare

Ane Thunshelle

Researcher

+47 934 39 650

ane.thunshelle@oxford.no
Ane har vært deltidsansatt i Oxford Research siden januar 2019, først som praktikant, og etter endt praksisperiode har hun jobbet som researcher. Hun har mastergrad i Statsvitenskap og ledelsesfag med spesialisering i organisasjonsteori og ledelse. Masteroppgaven omhandlet effekten av jobbkrav og stillingsressurser på lederes sykefravær. Ane har jobbet som mentor ved institutt for Statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. I tillegg studerer hun for tiden rettsvitenskap.