Medarbetare

Johan Peck

Senioranalytiker

+46 (0) 72 732 89 11

johan.peck@oxfordresearch.se
Johan Peck är senioranalytiker på Oxford Research AB, och arbetar främst inom områdena regional utveckling, innovation, kompetensutveckling och utbildning. Han genomför analyser, kartläggningar och utvärderingar, från projektnivå till EU-programnivå. Johan arbetar särskilt med regionalt innovationsfrämjande, t.ex. analyser för olika regioners arbete med smart specialisering. Johan har sin bakgrund inom statsvetenskap, statistik, nationalekonomi samt kritiska studier inom genus och mångfald, och han arbetar ofta tvärvetenskapligt, med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Till detta fogar Johan ofta ett hållbarhetsperspektiv, i form av integrerade analyser av jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och miljö.