Medarbetare

Ingeborg Hess Elgersma

Analytiker

+47 915 84 782

ingeborg.elgersma@oxford.no
Ingeborg ble ansatt som analytiker i Oxford Research siden august 2019. Hun fullførte en dobbelt mastergrad i Statsvitenskap fra Universität Konstanz i Tyskland og Universitat Pompeu Fabra i Spania våren 2018. Masteroppgaven omhandlet effekten av «grønne» frihandelsavtaler. Bacheloren i Statsvitenskap er fra Universitetet i Oslo. Fra september 2018 til juli 2019 var hun trainee ved EFTA Sekretariatet i Brussel der hun jobbet med EØS-avtalen.