Medarbetare

Sara Jernetz

Praktikant

sara.jernetz@oxfordresearch.se
Sara är praktikant på Oxford Research i Stockholm. Hon studerar för närvarande på kandidatprogrammet i Samhällsplanering – urban och regional utveckling vid Lunds universitet med samhällsgeografi som huvudämne och sociologi som biämne. Innan dess har Sara även studerat miljövetenskap och statsvetenskap. Från sina studier har hon breda och tvärvetenskapliga tematiska kunskaper samt erfarenhet av olika typer av kvalitativa metoder. Sara har ett särskilt intresse för frågor som rör integration, stadsplanering och regional utveckling.