Medarbetare

Julia Erginöz

Praktikant

julia.erginoz@oxfordresearch.se
Julia är praktikant på Oxford Research under hösten 2021. Hennes akademiska bakgrund är inom sociologi, etniska relationer och genusvetenskap. Under studietiden har Julia främst fokuserat på EU:s riktlinjer i migrationsfrågor, inkludering i arbetslivet och inom utbildningen. Hon har även inriktat sig på att kritiskt granska myndigheters jämställdhetsprogram.